Зробити стартовою
26,03
29,2
РУС

В Україні гряде земельна реформа: що дасть українцям вільний ринок землі

Земля в Україні не буде цінуватися, поки діє мораторій на продаж, кажуть експерти


До 2020 року в Україні обіцяють ввести ринок
До 2020 року в Україні обіцяють ввести ринок .
Сіммільйонівукраїнцівне можутьповністюрозпоряджаєтьсясвоїмипаями. Згідно з законом, власник сільськогосподарської землі може обробляти її самостійно або здати в оренду. З 2002 року в країні діє заборона на продаж і купівлю сільськогосподарських угідь. Він забороняє продати ділянку або взяти кредит під заставу. Планувалося, що міра тимчасова – до прийняття закону про обіг землі, цього за 15 років так і не відбулося. Однак на початку квітня Кабінет міністрів України поставив за мету до 2020 року створити ринок землі. А в угоді з Міжнародним валютним фондом уряд пообіцяв прийняти до травня необхідні закони.

Власники паїв здають угіддя за безцінь, і намагаються продати в обхід закону

В Україні орендарі платять власникамземельнихділянокзагалом 1093гривеньзагектарна рік.НаострівнійМальтізагектарсільськогосподарськоїземліплатять116доларів.Занинішнім курсомце3 116гривень.Вартістьукраїнськихчорноземівнедооцінюєтьсячерезпорушеннявкраїніправвласності,вважаюексперти.Аналітики IMF group Ukraine підрахували: регулярнепродовження мораторіюза16роківпризвелодонедооцінкивартостіугідьна52%-76%.

У 2001 році в країні почали земельну реформу – 7 млн українців отримали сільськогосподарські паї в приватну власність. Однак у 2002 році Верховна Рада заборонила продавати і купувати землю на перехідний період. У підсумку, 16 років вирішували чи дозволяти угіддя виставляти на торги іноземцям та скільки землі може купити одна людина. У 2016 році в восьмий раз парламентарі продовжили мораторій до 1 січня 2018 року. Пайовики за законом можуть здавати ділянки в оренду, міняти на іншу, передавати у спадок або працювати на ній самостійно. Разом з тим українці не можуть продати землю, поміняти цільове призначення, внести в статутний капітал підприємства або передати в заставу.

____-01

Середня вартість оренди землі по регіонах України

ТакіобмеженнясуперечатьКонституціїіне даютьземлевласникамрозпоряджатисявласністю,впевненастаршийюристкомпанії"ОМП"ВікторіяКіпріянова.Порушуютьсявідразучотиристаттіголовногозакону: ст. 14, 21, 22 і 41.

"Фактично,мораторій-порушенняконституційногоправа.ГромадянинУкраїниза Конституцієюмаєправовільнорозпоряджатисявласністю.Аценормипрямої дії",-коментуєюрист.

Українцінавчилисяобходитизаконіпродаватиугіддя.Одиніз способів,колихліборобвіддаєділянкуза договоромемфітевзисуна100-200років.Доугоди додаєтьсязаповітідовіреністьнауправлінняпаєм.Використовуютьісхемичерезсуд:пайовикнібитозаборгував великусумуіврахунокцьогостягуєділянку.Щеодинваріант-договіробміну:великийпайзагрошіміняють нанерівноцінний.

Що дасть відміна мораторію

"Яотримала2,6гектара.Здалаземлюна10років-вжеякразтермінпідходить.Отримуюзанеї3560гривеньна рік.Алеятака,щобвжепродатиділянкуіне морочитисобіголову.Адежвізьмешпокупця?",-скаржитьсяпенсіонерказХерсонськоїобластіОленаКоваленко.

Скасування мораторію дасть землевласникам свободу вибору і зробить землю вигідною власністю, вважає аналітик компанії Easy Bussines Дмитро Лівч. А підприємства зможуть купувати землю і підвищити надійність бізнесу.

"Після створення ринку, пайовики будуть здавати землю в оренду за ринковою ціною. Зможуть продати угіддя або взяти кредит під заставу, щоб купити техніку і найняти людей для її обробки. Якщо ми говоримо про землю як актив, то її вартість виросте до 5 тис. доларів за наступні 10 років. Для агропідприємств ринок стане прозорішим і надійнішим. Бізнес буде зацікавлений, щоб їх земля зберігала родючість і продуктивність. а так компанії тільки виснажують чорноземи, оскільки дільниці не їх, а вартість оренди низька", – говорить економіст.

Зняття заборони продавати землю буде не вигідно "чорним" аграріям, вважає директор Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Висоцький: "Не весь агробізнес чесний. Частина власників офіційно не орендують землю і не платять податки. Ось їм буде не вигідно відкриття ринку, а ті компанії, які працюють за законом – на них це не вплине".

В IMF group Ukraine прогнозують: після скасування мораторію вартість української землі зросте з 1100 до 2755 доларів за перші п'ять років. Вигоду отримають і пайовики, і агропідприємства. Наприклад, з 2015-го Держгеокадастр віддають в оренду держземлі за ринковим принципом через електронний аукціон
. За рік орендна плата на державні угіддя вирослана27%.Прицьомувкраїні27,7 млнгектаррозпайованоі10,5 млн-у державнійвласності.

44-1024x610

Інфографіка: IMF group Ukraine

На початку квітняКабінетМіністрівзатвердивпланпріоритетнихдійдо2020 року.Середнихземельнареформа.Однактриваютьсуперечки,якумодельринкувибратиУкраїні.

ЕкономістізасновникмаркетинговоїкомпаніїGeo-MМаксимЗінченковпевнений,відкриттяринкуземліне збільшитьврожайність,і непідвищитьвартістьсільгосппродукціїнаміжнародномуринку.

"Це незалучить інвестиціївкраїнучерезвійськовідіїіпоганийбізнес-клімат.Здоходомпо 1300гривеньпенсіонеришвидкопродадутьземлюза300доларів,якцесталосявЛитві.Аурядрозрахуєтьсязкредитами.Населенняотримаєякіськошти,якіпростовитратить.Упродажуземлізацікавленівпершучергукредиториіміжнароднікорпорації",-говоритьексперт.

Яким повинен бути ринок землі в Україні

Кабмінщев 2015році подавдо Верховної Ради законопроект про обіг земель.За проектом,купитиземлюзможуть:
  • українцізаграрною освітоюабодосвідомроботивсільськомугосподарстві;
  • держава,сільськітамісцеві ради;
  • іноземці,якіотрималиугіддяуспадок.Алепротягомрокувонибудутьзобов'язаніпродатиділянку.

Узаконопроектіпропонуєтьсяввестиринокземлівдваетапи.Упершідварокипісляприйняттязаконунапродажвиставляютьсятількидержавнітакомунальніугіддя.Потім-приватніпаї.Прицьомуземлюможнабудепродатилишечерезоголошеннянасайтідержпідприємства,якестворятьпісляприйняттязакону.Купитиземлюдозволятьлишеза безготівковим розрахункомі небільше200ганалюдину.

Нещодавно,прем'єр-міністрВолодимирГройсманзаявив,щоіноземціне зможутькупуватиукраїнськуземлю:"Миможемостворитимодельринкуземель,якадозволятиметількифізичнимособам-українцямміжсобоюпродаватиземлю,якаїмналежить.Інацьомупитанніпоставити крапку.Ніякихпогроз небуде.Яне підтримаюземельнуреформу,якаможебутивикористанаабовеликимиагрохолдингами,абоумовноіноземцями,якімоглибприїхативУкраїнуіскуповуватиземлю".

5db2e80053a1bf7aa17628103800f101

Українці продають землю в обхід заборони. Фото: apostrophe.ua

ДмитроЛівчвважає,щомаксимальнийефектдастьтількивільнийринокбезобмеженьдляіноземцівіплощамиводніруки.

"Ринокземліповиненбутивільнимірегулюватисяринковимимеханізмами.ВартістьорендивУкраїнівсередньому40доларівзагектар,вЗахіднійЄвропі-350доларів.Мораторійстворюєпільговіумовидляагрохолдингів.Підприємствазабезціньорендуютьпаїуземлевласника,аотримуютьзземлінабагатобільше.ЛіберальнийринокбезобмеженьпринесеУкраїнівперші10років100 мільярдівдоларів",-говоритьексперт.

Замістьвведенняринкудержава повиннагарантуватиінвесторамбезпеку,поліпшуватиумовиведеннябізнесуізнижуватиподатки,вважаєМаксимЗінченко:"Менібачитьсярозумноюмодельдовгостроковоїорендиземлі.Алевважаю,щоу відповідний час,за низки умов,відкриттяринкуземліможебутикориснодляекономіки".

Хоч,за словамианалітиків,агрофірмикористуютьсядешевоюорендною платоюзаземлю,агробізнесвиступаєзаскасуваннямораторію.Вводитиринокпотрібнопоетапно,вважаєгенеральнийдиректорУкраїнськогоклубуаграрногобізнесуТарасВисоцький.

"Мипідтримуємоспочаткувведенняринкудержавнихземель.Потімповноціннийринокза участюпаїв.Нашеоб'єднаннявважає,щоне повиннобутиніякихобмеженьпоплощіітипувласності.Всеоднохтовикористовуєземлю.Головне,щобза цільовим призначеннямібезшкодиекології.Заборонанапродажземлііноземцямповиннабутитількинаперехідномуетапі.Післяскасуваннямораторіюпотрібнотри-п'ятьроківщобсекторекономічнозміцнивсядоміжнароднихпоказників",-відзначаєексперт.

Длявідкриттяринкуземлізняттямораторіюнедостатньо.Парламентупотрібнобудеприйнятизаконпрообігземліівстановитиправилаоб'єднанняділянок,оскількиокреміділянкиніхто необробляє.АлеКабмінпообіцявМіжнародномувалютному фондуприйняти закони до кінця травня 2017 року.
Очікуватирізкогозростанняекономікизарахунокагросекторане варто,вважаєМаксимЗінченко.Усвітінемаєкраїнзвисокимрівнемжиття,деосноваекономіки-сільськегосподарство.

"УСШАчасткаАПКобчислюєтьсядвомавідсотками.Унас-12%.РозвитоктехнологійвАПКйдевбікмеханізаціїіавтоматизації,щоскорочуєкількістьробочихмісць.Простийприклад,хорошийурожайдляУкраїни-цегрубо60 млнтоннзерна,населенняприблизно40млносіб,разом1,5тоннинаодну людину.Вартістьзерназаразне перевищує100доларівзатонну.Маємо150доларівналюдинуврік.Дляпорівняння,ВВПналюдинувУкраїніскладає8 тисячдоларів,у Польщі-25 тисяч",-додаєекономіст.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " В Україні гряде земельна реформа: що дасть українцям вільний ринок землі". Інші Економіка дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Віталій Андронік

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь