Зробити стартовою
25,86
29,03
РУС

Ірина Білик: "Гроші на будинок в Києві мені позичив Данилко"

Співачка розповіла, як їй пропонували підтримувати сучасних політиків, про те, як їхала з України працювати і жити в Польщі, чому не платила за ефіри в Росії, про те, як кинула колишнього, і заради кого готова вставати вранці

Зараз Ірина знімається в новорічному водевіл
Зараз Ірина знімається в новорічному водевіл.

Поговоритиподушах зІриноюнам невдавалосякількамісяців -вонабула зайнятаконцертами,зустрічами,зйомкамивмюзиклі,поточнимисправами... Нарештізустріч призначенаіспівачкаприїжджаєводинз київськихресторанів.У довгомучорномукардигані,майжебезкосметикивоназовсім несхожаназіркусцени.Офіціантиресторанунагодинувзялитайм-аутівишикувалисябіля барноїстійкипоспостерігатизанашимспілкуванням.Благо,приводівдлябесідинакопичилосябагато.До тогожБіликзважиласявипуститисвіжуплатівкувтакий непростийдлякраїни час.

- Ірина,не хочетьсяпочинатинашу розмову зполітики,алецятемасьогодніувірваласяв усісферинашого життя,включаючикультуру,літературу,музику... Вистежитезаостанніминовинами?

- Останніми роками,доцієї війни,всі жилилегко,весело,шукалисобікоханокікоханцівповеселее,багатша.Колитрапилася такабідавУкраїні,людипо-новомуоцінилисвій станвцьому світі.Кожензараз хочесправжнього другамати поруч,щобдіти булипоряд,нікуди не їхали.Якісьновітемивсуспільствівиникли,дужеактуальні. По телевізору язараздивлюсявиключнополітичні програмита новиниз Донецькоїобласті.Дляменевони дуже важливі,тому що у менебагатоподругиідрузіживутьтам,деякі пишутьменісмс-кипрямозфронту.Хтось,звичайно,у зв'язкуз непростоюситуацією,переїхавдо Києва івінші містаУкраїни.Алеядужепереживаю,що буде зїхбудинками,дітьми тачоловіками,якізалишилисятам.

-Багато ваших колегдоситьчастовиїжджаютьвзонуАТО,виступаютьвгоспіталях.У васне було бажаннятежвзяти участьвтакихконцертах?

-Про цепрактичноніхтоне знає,алеявиступалапередпораненимивдвохкиївськихшпиталях.Фотографіїзалишилися тількиу хлопчиківнателефонах.Коливолонтерськабригадазапропонуваламенівідвідатигоспітальіпідтриматипостраждалих,томені залишилосятількивибративільнийдень – небулонавіть ніякихсумнівів. Меніхотілося тількиодного:щоб ціхлопчикизабулихочнакороткий часпро свої стражданняіпроблеми.Колибачиш,що людиналежить і неможе навітьпіднятиголову,щобнатебеподивитись,аможелише слухати,товідчуваєш біль.Явиступалане на сцені,анаасфальтованому майданчику,івцеймоментміжнамистерлисякордони.Менісамій булоцікаво знимипоспілкуватися іянавіть отрималавіднихсувеніри:одинбоєцьзбираввійськовінашивки,алетакперейнявсямоєю присутністювпалаті,щоподарувавменівсюколекціюзі свогогаманця.Явзялаіпообіцяла,щооднанашивканеодмінноз'явитьсянакостюмі.Тому що умене євжеодинконцертнийнарядзнашивкамивстилімілітарі.

У менев самоїбули різні ситуаціїв житті.Скільки разівтраплялосятаке,щоважкобуло навітьвийтинасцену.Торікямісяцьлежалапісляоперації,не працювала.Ізнаю,щотаке нездаватися ніза яких обставин.Хочавтой місяцьу менепереманилагітаристаоднанашавідома групаі мені булодуженеприємно.Алевпідсумкудо менеприйшов щебільшталановитиймузикант.Такщовсе,що не робиться,- на краще.

-Ави бвідпустилисвогосинаслужитивзонупроведенняАТО?

-Янавіть нехочудуматипро те,щомійсинпотрапитьвтакуситуацію.Коливінвиросте, небудевійни.Апокивінщевчиться,ящоранкузаводжугодинникнавосьмій ранкуісамапроводжаюйогодо школи,роблюйомучайок,контролюю,щобвін обов'язковопоївзранку.

- Заразвсамомурозпаліпередвиборнагонкадо Верховної Ради.Вам непропонувалипідтриматикогось ізкандидатів?

-Пропозиціїбули-яїхобмірковую.Вважаю,щовцьому немаєнічогопоганого.Взагалі,зараз дуже важкорозібратися,хтоговоритьправду: люди,яківедутьнечеснугру,є в усіхпартіях.Такого небуває,що єправильна,"хороша"партія,і є"зла".Цежполітика!

Авзагалі,яхотілаб порадитиполітикам,циммужикам,які коженденьз екранупереконуютьнас,що буде кращеі повідомляють,щозагинуло стільки-толюдей,такі-топодії відбулисянаСходіУкраїни,щобвони взяливещмешок,поклаливньогозубнупасту,білизну,шматокхліба зковбасоюі поїхалина Донеччину. І якбицівсілюдибуливжетам,думаю,що військовідіїприпинилисябдавно.Арозповідатиможнабагато всього -вмираютьадже інші.

- Небуло думкивиїхати зУкраїнинаякийсь час,покиситуація нестабілізується?

- У менеє пропозиціїпрацювативНімеччині,Америцідляукраїнськоїдіаспори,яка дужехочечутиукраїнськіпісні.Авиїхатиз країни... У менебулидумки непрацювативУкраїнів2000-х,колилюдивзагаліпересталиходитинаукраїнськихартистів. Навітьвукраїнськімюзикливпершучергузапрошувалиросійськихзірок,анашихбралитількинадругіролі.Пам'ятаю,ятодінавітьпоїхаланарікдо Польщі.Вивчила польськуівпринципіхотілапродовжитисвоє життяпоруч зУкраїною. Заразжесподіваюся,щопісляподій,яківідбулися у насза останній час,ставленнядо українських артистівбудекудибільшшанобливим.

- Ви нещодавновипустилиновийальбом"Світанок".Не булопобоювань,що ніби якзараз не допісень?Невідомо,чи буде вінпродаватися, чи зрозуміютьлюдитакийвчинок.

-Якщо зараз ненароджуватимутьдітей,ходитившколу,видавати газети,журнали,анавсіхобкладинкахбудуть тількифотографіїтрупів,крові,тоце ще більшенаспоглине,вбудь-якій країнінародтоді будещебільшнещасним.Тому меніздається,що моїпісні можутьвідсунутистрах,біль,смертьтрохидалі інаблизитилюдей дочогось хорошогоі світлого,зробити їхближчедо любові. До того ж менепереконалидрузі,що це потрібнозробити.Днямисиділавкомпаніїмогокращого другаГарикаКричевського-яйогоназиваюбратом,авінмене своєюсестрою.Іколияпоставиласвоїнові пісні,менісказали:"Іра!Треба,щоб терміноволюдицепочули.Мивжедва дніслухаємотільки твійдиск- такихпісеньу тебе ще небуло".

- У вашомукліпі"Люблю его" знявсяВанДамм, у відповідьнацеви йомузі сцениподарувалиключі відготельногономера. Сміливийжест!

-Яйомудужеподобаласяіназйомкувінприїхавтільки тому,що у ньогобуласимпатіядо мене якдо людини,як до жінки.ЯпопросилаВанДаммазнятисявнашомукліпіз ОлеюГорбачовою тавін незмігсказати"ні".Алене думайте-інтимнихстосунків у насне було. Грошейза свою участь,до речі,він невзяв.Яйомурозповіла,щороликвсепобачатьі це станевеликою культурною подієюдляУкраїни.У підсумку вінпогодився,алевпризначений часназйомкине приїхав.І тодіОлясказаламені:"Ну,всевключаємонашіорганізаторськіздібності".Мидізналисяпо телефонупро його планинадень: спочаткуу ньогобула зустрічз Кличком,потім -обідвресторані,післяякогозі своєюдівчиноювирушиву готель.Мипослализа нимводіяі колиЖан-Клодвсе-такиприїхав,цесталоздивуваннямнавітьдляЮріяНікітіна.

Назйомках,до речі,нашперукарЛенаТвеліназробилаВанДаммустрижку-вінспав укріслі,авона йогостригла.Потім мидалийомудлязйомоксмугастуфутболку,якувін спершунавіть нехотів одягати,апіслясказав:"Аможна,яїїзаберу-вона менітакличить".Після микілька разівбачилисявресторані-вінучивмене робитисвій улюбленийслабоалкогольнийкоктейль.

- Коливиоголосили,щовирішилирозлучитисязі своїмпродюсеромЮріємНікітіним,длябагатьох цязвісткасталагромомсередясногонеба.Яквизважилися?

-Язбираласяпіти від ньоготрирази- меніхотілося працюватинановому рівні,айого компаніїмояякісна роботабула не потрібна.Юрковідумки івсюроботузаполонилифонограмнігрупи,якізаробляютьна життя немузикою,ачимось іншим. Вінпереставобговорюватизі мноюновітенденції,новіконцерти.Всейшлопонакатанійіявирішила,що якщобагато питаньвирішуюсама,тонавіщомені чекати,покихтось дастьмені пораду-ясамазнаювідповідінавсі питання.Тим більше,щовцьому бізнесіявже25років.

У насніколине було знимконтрактів -булитільки папери,якімипідписувалина використанняавторськихправ.Язавждийомудовірялаі ніколи неперевіряла ще раз,хочабагато хто меніговорив,що даремно.Алеящедра людинаі нехочудуматипро те,що моїріднілюдимоглименеобманювати.Язавждидовіряюікажу спасибіза те,щобули зі мноюразом.

Зараз ми дужерідкоспілкуємося.Юратака людина, яканіколи нескаже,що у ньогона душі,-тількипосміхнеться.Віннещодавно вдругеставтатом,іядужехотілаб,щоб міжнами небулонічогопоганого,якщойому буде необхіднамоядопомога -язавждийомудопоможу.

До речі,недавноябачиласон,щобіжатьжахливічорнілюдиірозстрілюютьусіх,хтобіжитьпопереду.Ітут ябіжувцьому натовпіі бачуЮру.Вінстоїть такийкрасивий,посміхається.Яйого побачилатаким,яким він був,колимипознайомилися.Йомубуло20років,вінбувтакийщасливий... Алеярозумілау сні,щотікаюі бачуйого востаннєу своєму житті.Іяйомукричу:"Юра,знай,щоявсеодно тебелюблю!".Іпобігла... Аколипрокинулася,у менебувшок: виявляється,яйогодужесильнолюблюяк людину,як друга,що б небулоу насз нимв житті.

dsc00178_copy_1__

Обожнює готувати."Вдома умене працюєресторан "У Ірини".

- Післявашого творчоготандемузФіліпомКіркоровиму багатьохз'явилося побоювання,що ви,за прикладомАніЛорак,переоріентіруетесьнаросійський ринок.

-Нічогоподібного.Найчастішеменепросятьросійські колегинаписатидлянихпісні.Іу мене завжди єоднавідмовка:"Язараз незакохана,тому навітьне знаю,як мені цезробити".Моїпісні ітаквсі знають,аплатитизаефіринарадіота телебаченнівРосіїя нехочуЯкщопіснікрасивій потрібні,нехай їхпростокрутять,алеу мененемає метиробитице спеціально.Щостосується співпраці зФіліпом,товінсамподзвонивісказав,щохоче виконатимоюпісню"Сніг".І те,щобуло далі,всього лише йогоподяка,звичайнадружба.Ми інодізідзвонюємося,алеу наснемаєтакого,щохтось проситьу когосьщось зробити,домовитисяпро щось.

-Вашновийальбомназивається"Світанок".Чи означає це,що визараз відчуваєтесвітаноківособистому житті?

-Хвалитисяне буду,тому щоякбудь-яка людина,як жінка,боюсянаврочити.Хочетьсяпобажати,щобу всіх булотак,як у менезаразвжитті:спокійно,світло,красивоічарівно.Найголовніше, колизатобоюдоглядають,кажутьхорошіслова.Колителефонують,переживають,даруютьмаленькіподаруночки.Явсімжінкамбажаютакого ставлення.

- Видосихпірне назвалиім'ясвого коханого.Думаєте,що цейвашсоюз -назавжди?

- Миживемооднимднемі нехочемодумати,щоколи-небудьрозлучимося.Ми весь чассміємося,жартуємонацютему,алехочемо,щоб щастятриваловічно.Чомуні?Ми -романтики,атакілюдизавждивідрізнялисявідзвичайнихлюдей.

- Багатописалипро ваш новийзаміський будинок, після-про те, щови зновупереїхаливмісто...

- Заразживунадва будинки-замістом івкиївській квартирі.Трохипереживаю,що взимкувзаміському будинкуможебутихолодно.Думаю,як згазомбуде,скількивиходитимутькомунальніпослуги,чи зможуявсе це утримувати.Думкикрутятьсявголові,як і у звичайнихлюдей.

-СиновізалишитеквартирувцентріКиєва?

-Нічогояйому незбираюсязалишати.Хоче- нехайживе зімною,хоче- окремо,нехайсамсобізаробить.Даруватийомуквартируя незбираюся.Аможебути,вінодружитьсянадочціГарикаКричевського,Вікторії,а уГарікає деїм жити(сміється).

img_0194-1-1_1__

ЗсиномГлібом."Залишатисиновіквартири незбираюся".

-Глібділиться звамисвоїмисердечнимипереживаннями?

- Які унього можутьбутипереживання?У ньогозвичайне,нормальнедитяче життя(Глібу-15років.-Авт.).Симпатіїу нього є,алехлопчикизаразцілодобово сидятьвінтернеті.Знаю,що єу ньогоколишняоднокласницяДіана,з якою вінпереписуєтьсяіздзвонюєтьсякожендень.Алеябудутільки рада,якщоу могосинабудутьнормальнідрузі,нормальнадівчина.Явсеце вітаю,завждизапрошуюдітейдо нас додому.Немає такого,щоу нас"зоряний" будинокі віннедоступний.

-Аще дітейне хочеться?

-Яхотілаб,може,і трьохмати.У менеє дежити,чим їхгодувати.Чого нехотілосяб- такце,щоб дітидумали,щомаманагастроляхі її невистачає,авиховуєїхняня.Загалом,я незнаю,яктамтрьох,алещеодноготочнохочу.І,можливо,такстанеться.Миживемоодинразі потрібно використовувативсе хорошеі приємнедлясебе та інших,тому я незупиняюся,не боюсявипускатиальбомиі недумаюпро те,щозавтрабудевійна.Ядумаюпро те,щосилою своєї думкиїї потрібнозупинити!

-Кажуть, вибачитевіщісни, володієтеекстрасенсорнимиздібностями.

-Силоюдумки яможуспопелитилюдину,зробити те,щояхочу.Ідляцього меніне потрібнолаятисяіпоказуватисвійгнів.Япростоможусказати собі,щоз цієї хвилинилюдинапошкодує- іябачу,як вінпочинаєжаліти. Багато хто знає,що такемійгнів,і намагаються бутиакуратними.З тимилюдьми,хто менеображав,відбувалисянеприємності.Цестосується ідеяких колег,якіробилиспеціально щосьдлятого,щобяне потрапилавефір абовиглядалавнеправильномусвітлі.У цих людейбуло потіммаленькепокарання.

-СеменГороввсвоєму недавньомуінтерв'юрозповів,щоколиу нього небулогрошейнапокупкуквартирисвоєї мріїнаПодолі,йому позичивгрошіКостянтинМеладзе.Булиу вашому життілюди, готовіза першим покликомкинутисянадопомогу?

- Так, менітеж одного разудужесильнодопомогли згрошима.Цебув АндрійДанилко.Ядужехотілакупити будинок,алемені невистачалогрошейнанього.ІАндрюшадавменібезвідсотковийкредит.Цебув кроксправжнього чоловіка.

Щеу менебули друзі,яків1996-97році сплатилиорендуПалацу"Україна",щобязробилатамконцерти.Троємоїхдрузів.Ми до цихпірдружимоі вониготові менідопомагати.Такщолюдиє в цьому житті,простонемає поручтакої людини, якадарувалабимені,як іншимдівчатам,шуби,прикраси,машини.Всецеязавждикупуваласобісама.
- Вамвід цьогосумно?

-Аменівжене потрібно це.Меніпростопотрібно,щоб те,щов мене є зараз,залишалосязі мноюі далі.Здоров'яблизьких,кохана людина,моїкоханілюди,моїглядачі...

-Напрезентаціїальбому"Світанок" вигодувалигостейкотлетами,які саміготували.Ви іправдалюбитевозитисянакухні?

-Готування -це моєхобі.Я незбираюсявідкриватиресторан,алеу менена домупрацюєресторан"У Ірини".Всісміються,бояготуюкоженденьбагато ісмачно,пригощаюдрузів.Сьогодні,до речі,придумалановийрецепт.Беретедвібаночкиконсервованоготунцямаслі абоу власному соку),2склянкирису (йогопопередньо потрібновідварити донапівготовності),4яйця,приправи,2зубчикичаснику.Всізмішуєтеіставитевдуховку.Цедужесмачно!Іяроблювсецелегко,в задоволення.Однілюдилюблятьїсти,аялюблюсмачноготувати.Длямене цеприблизнотака ж насолода.

- Під часнашої бесідивамдзвонивколишній коханийДмитроКоляденко.Яквамвдається залишатисявхорошихвідносинах з"колишніми"і "нинішніми"?

-Япростодужедоброзичлива людина,не люблю,колихтось лається.Не люблю,колилюди незідзвонюються,злятьсяодин на одного... Навітьвсередовищіколегнамагаюсяз тимилюдьми,з якими уменебули напружені стосунки,дружити.Томунасьогоднішнійденьу мене немаєнасценіні ворогів,ніконкурентів.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " Ірина Білик: "Гроші на будинок в Києві мені позичив Данилко"". Інші Інтерв'ю зірок дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Міліченко Ірина

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь