Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Влада ще не визначилася з механізмом санкцій проти ЗМІ – депутати

13 серпня 2014, 16:28

Зеленюк Крістіна, Інна Оносова

В ОБСЄ вважають обмеження роботи ЗМІ порушенням міжнародних стандартів, а депутати пояснюють, що проти України йде інформаційна війна

/ Фото: Сергій Ніколаєв

Законопроектпро санкціїпроти Росії,який ВерховнаРадаприйнялавчоравпершомучитанніі має намірзавтразатвердитивцілому,передбачаєі заборони,що стосуютьсяроботи засобівмасовоїінформації.Як пояснюютьдепутати,документомпередбачається,щоякщо правоохоронніорганидоведуть,щочерез ЗМІзвучализакликидо сепаратизму,підтримці бойовиківіанексії Криму,їхроботу можутьзаблокуватиабозакрити.Причому таканормаможепоширюватисяне тількинаросійські,а йнаукраїнськіЗМІ.

Протиобмеженняроботи ЗМІчереззаконпро санкціївжевиступилипредставіеліОБСЄ.

"Заходи, включенівцейзаконопроект,єочевиднимпорушенням міжнароднихстандартіві,такимчином,обмежуютьвільний обмінінформацією таідеями-концепцію,якає суттювільнихЗМІ",-заявилапредставникОБСЄз питань свободиЗМІДуняМіятович.

Думки депутатівз приводусанкційпротиЗМІрозділилися.По-перше,виявилося,щоне всі готовіголосуватиза обмеженняроботи ЗМІ,що пропагуютьтероризмісепаратизмвУкраїні.По-друге,щене готовасхема,якаляжевосновувідповідного законопроекту,іза якою будутьзакриватитакіЗМІ.

Главапарламентськогокомітетузі свободисловаМиколаТоменкорозповідає,що у владізаразрозглядають кількаваріантів,якзакриватиЗМІ,що пропагуютьтероризм.Вурядовомуваріантізакону пропонується,щоб їхроботублокувализа рішенням Кабміну,впарламентськомупроекті -за рішеннямсудупісля зверненнядо Національної радиз телебачення і радіомовлення.

прихильникпроцедури,якумипрописаливзаконопроектівід комітету,ане вурядовомузаконопроекті.ЦяпроцедурабудепередбачатизверненняНацрадиз телебачення і радіомовленнявсуд, винесення судовогорішення татимчасове відключеннявразісудового рішення.Яівсі експертивважають такийваріантприйнятним-щоб нечиновникприймав рішення,ащобвониприймалисячерезсудовіінстанції",-кажеТоменко.

Вінпідкреслює,щовтакомувипадку вдастьсязаконодавчопрописатикороткупроцедурублокування роботипевнихЗМІ."У разі,якщоНацрадапід часмоніторингувиявить,щодане ЗМІсистемнопропагуєтероризм,національнуворожнечутазазіхаєнатериторіальнуцілісність,тоНацрадаза результатамимоніторингуцепублічно,відкриторозглядає.У разі підтвердженнявінпередаєматеріаливсуд,якийвиноситьрішення протимчасовому відключенні.Меніздається,що ценайправильнішаформула.у частиніпровайдерівмитоді тежбудемодіятивсудовомупорядку.Такщо якщо мидійдемо доцього питання,тоябудупропонуватисаме такусхемувід комітету.Бокатегоричнаформула,колипропонується,щободинорганабоодна людинаблокувавроботуЗМІ – ценеправильно",- вважаєвін.

Томенконагадує,що цього рокуросійськітелеканаливжевідключалисаме за такоюсхемою,алевона ще незафіксованавзаконах.

"Фактично,виходячиіз загальногозаконодавства,Нацрадатодіз приводуросійськихтелеканалівзвернувся до суду,якийприйняв рішення.Теперхочемозменшитистроки розглядутакихсправ усуді до3днів,щобвони незалежаливід доброїволі суду,іуточнимозагальнупроцедуру,якце робитивсудовому порядку,розширимоповноваженняНацради.Мичіткішезаконодавчорозпишемовжепройденийшляхповідключенимросійськимтелеканалам",-додавглавакомітетузі свободислова.

ЯкзазначивТоменко,заразкомітетомобговорюється, чи застосовуватисхемутільки протиросійських ЗМІ,абопротиЗМІіншихкраїнтеж,втому числі і протиукраїнськихЗМІ,що ведуть агресивнуінформаційнуполітику.

НароднийдепутатВікторЧумак(УДАР),який очолює комітетз боротьби зоргзлочинністю,навпакивважаєбільшвдалоюсхему,приякійсписоктакихЗМІзатверджуватимепрезидентпісля рішенняРНБО.

"ВерховнаРадавпорядкузаконупро санкціїплануєделегуватиРНБОможливістьвизначатисписоктакихЗМІі даватиїхназатвердження Кабміну.Або ж,можливо,РНБОсамзатвердитьтакийсписокнасвоєму засіданні,апотімпрезидентйогозатвердитьсвоїмуказом.Після цього роботатакихЗМІбудепоза законом",-сказаввін.

За словамиЧумака,наданиймоментвпарламентінабираєтьсяпотрібна кількістьголосівза утвердженнясаметакогомеханізмблокування роботипресиврамках "Проектузаконупро санкції".

Щеодинпредставникпарламентськогокомітетузі свободисловаЮрійСтець("Батьківщина") заявивнам,щовиступаєза прискоренняобмеженняроботи ЗМІ,провіднихантиукраїнськупропаганду.

дужезадоволений такимиречамиі взагалівважаю,що у воєннийчас,вякому знаходитьсяУкраїна,це потрібноробити швидкоі чітко.Чи неочікувати якихосьпопередженьабощечогось -простозакриватиканали,якізаймаютьсяантиукраїнськоюпропагандою.Зараз єНацрада зпитань телебаченняірадіомовлення-у нього достатньофункцій,щобзаборонятиабозакриватиЗМІ таканализа рішенням суду.Алеякщоцяпозиціябуде посилена(проектомКабмінупро санкції-Авт.),мене цевлаштує... Що швидше мизробимотак,щобканалів,газеті радіо,яківедутьантиукраїнськупропагандусталоменше,дляУкраїнибудекраще",-сказавСтець.

Авнинішньої опозиціївважають запропонованіваріантиблокування роботиЗМІнеприйнятними.

"Якщо запропонованіваріантибудуть затверджені,тодепутати небудутьзнатинавіть, щовпідсумку можебутизі ЗМІ таяк.Фактично,насзаразпопросилидати можливістьРНБОвизначати,які ЗМІможутьпрацювативУкраїні,аленарішенняРНБОдепутати неможутьвпливати.адже ми незнаємо,щобудевикористанозсанкцій.санкціїпротиЗМІ ненаблизятьсвіт,його можнадосягтитількидипломатією.Алеми від неїпочинаємойти убік,вводячисанкції",-заявивнароднийдепутатМихайлоЧечетов (Партіярегіонів).

Також представникиПРпорівнюютьпропонованісанкціїпротиЗМІззаконамивід 16 січня,обмежує громадянськіправа,яківонитоді підтримали,алепротияких виступивЕвромайдан.

Однаквпарламентськомукомітетіз національної безпеки іобороністверджують,що блокуванняроботи окремихЗМІ необхідно.

"Вумовах інформаційноївійниіпрямої військовоїагресіїнамтребаобмежити впливЗМІ,особливотихЗМІ,якірозгойдуютьситуаціювсередині ізовніУкраїни.Цеособлива міра,алевумовахвійни вонавиправдана.Їх не можнапорівнювати ззаконопроектамивід 16січня, тому щоце- абсолютнорізні історичнімоменти.16 січнянасперетворюваливПівнічнуКорею,коли не можна булоїздитикількістюбільше3-хмашинітакдалі.Зараз мивситуаціїпрямої військової,інформаційноїагресії.Тому миповиннізахищати себе ісвій інформаційний простір,щозуспіхомробитьРосія,закриваючиу себеукраїнськісайти.втому числівоназакриваєукраїнськіЗМІв Криму",-пояснивчленкомітету знацбезпеки,народнийдепутатРустамРаупов(УДАР).

Рауповвважає,що українськавладазможезабезпечити дотриманнясвободисловавУкраїні,обмежуючироботуЗМІ,що загрожують національнійбезпеці.

"Мизможемоприцьому забезпечитисвободуслова,тому що унасє демократичнімеханізмидлязабезпечення свободислова.У наснемаєузурпаціїодногодумки,у насє різні думкивінформаційномупросторіі дійсновони працюють,такщоніякого порівняння здіями російської владипротиЗМІповідношеннюдо даноїзаконодавчоїініціативибутине може",-резюмуєРаупов.

Нагадаємо,вберезніНаціональна радаз питаньтелебачення ірадіомовленнязакликавпровайдерівприпинититрансляцію5російськихтелеканалів,післячогоОкружнийадмінсудКиєва ухвалив рішенняпризупинититрансляціювУкраїніросійськихтелеканалівНТВ,"Першийканал","РТР-Планета"і "Росія-24"начасрозглядупозовуНацрадиз телебаченнядо компаніїТОВ"Торсат", що єтрансляторомцихканалів.

[LINKED_ARTS]

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...