Зробити стартовою
25,63
28,64
РУС

Найрезонансніші події дня в Донбасі: 10 вересня

Порошенко заявив про будівництво сучасної "лінії Маннергейма"

День пройшов без запеклих боїв. Фото: AFP
День пройшов без запеклих боїв. Фото: AFP.

Більшу частинудняврайоні проведенняантитерористичноїопераціїсторонидотримувалися режимуприпиненнявогню.Новіобстрілине зафіксовані.Про цезаявивсьогодніспікерІнформаційно-аналітичногоцентру Радинаціональноїбезпеки іоборони АндрійЛисенко.

За йогословами,заразпрацівникиправоохороннихорганів,СБУта прикордонникиздійснюютьперевірку осіб,якібулизмушеніпокинутизонуАТОіпереселитисявінші областіУкраїни.Зокрема,перевіряютьїхнапредметможливоїпричетностідо діяльностітерористичнихорганізацій.Так,тількипісляперевіркиселаНовопетрівкиБердянськогорайонуЗапорізькоїобласті,дефіксуєтьсянайбільша кількістьпереселенихіз зониАТО,було виявленодвадесяткапораненихбойовиківтерористичнихорганізацій ДНРі ЛНР.

Крімтого,співробітникиСБУзатрималиінформаторатерористів,якийзбиравінформаціюпро розміщеннявійськових підрозділівЗСУкраїнитаНацгвардії.У затриманоговилученокартазпозначеннямирозміщенняблокпостівіпересуваннямивійськ,атакожінші доказийого злочинноїдіяльності
.

Однимз головнихподійднястав виступПетраПорошенкавКабінетіМіністрівУкраїни.Президентзаявивпро перегрупуванняукраїнськихЗбройнихСил,Національноїгвардії,прикордонників,"але недлянападуінастання,адлятого,щоб гарантованоі ефективнозабезпечитизахист своєїтериторії".Вінзазначив,що тількищозавершенатретя чергачастковоїмобілізації.

КоментуючиситуаціюнаСходіУкраїни,ПетроПорошенкопідкреслив,що якщонакордоні зРосією таналініїбезпосередньогопротистояння збойовиками"безлініїМаннергеймане обійтися,требазводитий такіфортифікації,тількищебільшпотужні,з урахуваннямдосвіду".

"Йдетьсяпро глибокоешелонованоїоборонизтанковимипозиціями,механізмамизахистувідсистемзалповоговогню,зсучаснимикомунікаціями,зчіткимвзаємодієювсіх підрозділів,задіянихвобороні",- поясниливРНБО.

Сьогодні жПрезидентУкраїниПетроПорошенкопідписавЗакон "Про санкції",згідно з якимспеціальніекономічні таіншіобмежувальнізаходи можутьзастосовуватисяз бокуУкраїниповідношеннюдо іноземної держави,юридичної абофізичної особи,іноземцівабо осіббезгромадянства,атакожсуб'єктів, які здійснюютьтерористичнудіяльність.Застосуваннясанкційтакож не виключаєзастосування іншихзасобів захисту
.

10-09

ДОНЕЦЬК

Ніч з9на 10вересня в Донецькупройшласпокійно,- повідомиливмерії.

"Системижиттєзабезпеченняміста працюютьвштатномурежимі.Громадськийтранспортрухаєтьсяпо автомагістраляхзгідно графіків",-зазначиливлади.

У своючергувійськовіповідомляють,щотерористипродовжуютьпровокації-обстрілюютьжитловімасивиДонецька,імітуючиукраїнськийартилерію.ВнаслідокпопаданняснарядівпошкодженіДонецькаспеціалізованазагальноосвітняшкола-інтернат№22,двадев'ятиповерховихбудинки та будинкиприватногосектора.

Крімтого,сьогодні в другійполовинідняозброєнілюдизахопилибудівлюофісухокейногоклубу "Донбас",розташованоговДонецьку за адресоюбульварПушкіна,7-Б.

Такожбойовикипровели "переворот"вДонецькомунаціональномууніверситеті.Після візитуякогось "замміністраосвіти"такзваноїДНРвсупроводіозброєнихлюдейу камуфляжічиннийректорРоманГринюк"наказомміністерстваосвіти"ДНРбувзвільнений від своїхобов'язків.ЯкрозповілиспівробітникиДонНУ,бойовикиприйшливголовнийкорпусуніверситету,змусиливідкритикабінетректораізабралидеякідокументивбухгалтерії.

Такожвідомо,що наказомвсе тогож"міністерстваосвіти інауки" ДНРнапосадуректорапризначений один ззавкафедроюДонНУЮрійЛисенко,якийперебуває у відпустці і,за словамиколег,про своє "призначення" нічого незнає
.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

З 10 вереснянамаріупольськомунапрямкупочавдіятиособливийрежимобмежень ізаборон.Зокрема,натериторіяхНовоазовськогоіТельманівськогорайонівДонецькоїобласті обмежено:

- Пересуванняколонавтомобільноїтехнікиз двохі більше одиниць;
-Перебуванняосіббездокументів,що засвідчують особу(длягромадянУкраїни-паспортгромадянина звідміткоюпро реєстрацію);
-В'їзд,пересування осіб,які не проживаютьвзазначеномурайоні,абоне підтвердилиметатакогопересування;
- Пересуваннятранспортнихзасобів та осібвперіод з20:00до 06:00;
-Підхід,під'їздбезпогодження зкерівництвомдо позицій,районів розташуваннясилАТО;
-Швидкістьрухутранспортнихзасобівдо 40кілометрівна годину;
-Використаннярадіостанцій,засобівкіно-фото-відеозйомки,проведення такоїзйомкоюмісцевості,військовихоб'єктівта об'єктівінфраструктури;
-Масовізібрання громадян(безузгодження звійськовимкерівництвом);
-Носіннязброї,боєприпасів, використанняпіротехнічнихзасобів
.

МАРІУПОЛЬ

СьогоднівМаріуполібуло спокійно.Всятериторіянавколомістазакріпленазаконкретнимивідповідальнимиособамидляоперативного відпрацюваннязавдань,поставленихвійськовими.ШтабомоборониМаріуполяприйнято рішеннязалучитидо патрулюваннямістапредставниківгромадськостіта депутатів міськоїради.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

У містахАнтрацит,КраснийЛучЛуганськоїобластітерористипроводятьагітаційнуроботупозалученнюжителівпідконтрольнихтериторійдо вступувнезаконнізбройні формування.

За інформацієюДержприкордонслужбиУкраїни,близьконаселеногопунктуНіжнебарраніковкапідірвавсяавтомобільз прикордоннимнарядом.

"Навибуховому пристроїпідірвавсяприкордоннийнаряд,якийрухавсяна автомобілі "УАЗ".Врезультатівибухузагинули3прикордонника: два -намісці події,один -під час транспортуваннявмедичний заклад,ще2отрималиважкіпоранення",- повідомиливДержприкордонслужбі
.

ІНФРАСТРУКТУРА

Комунальникивідновлюютьроботупошкодженоїтерористамиінфраструктури.У Донецькукомунальникивідновили електропостачання300будинків приватногосекторавКиївському таКуйбишевськомурайонах,івідновилироботукотеленьДонецькміськтепломережі,якізабезпечують гарячоюводою мешканцівміста.
РятувальникиДержавноїслужби з надзвичайних ситуаційвідправиливМаріупольДонецькоїобласті щеодингуманітарнийвантаж.Понад 3,5тонпродуктів харчуваннязібралипредставникиРадветеранівМелітополя,атакожМелітопольського,ТокмацькогоіПологівськогорайонівЗапорізькоїобласті.Допомогапризначенаветеранам,якіпроживаютьвМаріуполі
.

ДОНЕЦЬКТриваютьвідновлювальніроботинапошкодженихмережахелектро- тагазопостачання.Покизалишаютьсябезгазопостачання2581абонентів:з них23багатоквартирнихбудинкиі1385приватнихбудинків.
Такожіснуютьсерйозніперебоїзводопостачаннямпрактично по всьомумісту.Пов'язаноце з тим,щоКП"Донецькміськводоканал"не отримує відпостачальникаКП"Компанія "ВодаДонбасу" достатніхобсягівводидлязабезпеченняДонецька.Щоб уповномуобсязіподавативодухочаб тригодини на добу,з19 до22годин,Донецькомуводоканалунеобхідно близько220 тисячкубометрівводищодня.Заразпідприємствоотримуєлише 170тисяч кубометрівводи.

За інформацією Управлінняпраці тасоціальнихпитань Донецькоїміськради, станомна10 вересня посоціальних виплатахпогашеназаборгованістьзалипень івповномуобсязіпроведені виплатизасерпень.Пенсіїза серпеньпобанківськимструктурамвиплачені повністю,фінансуваннянапоштовівідділення небуло
.

МАРІУПОЛЬ На адресукомунальниківз бокугородяннадходятьсерйознізакидиз питаньпідготовки,станута експлуатаціїпідвалів,використовуваних якукриттів.Головамрайадміністраційдана команданегайнорозібратисяпокожному зверненню.Такожприйнято рішеннявідпрацюватиможливість облаштуваннядодатковихукриттівдляжителіву дворахбагатоповерховихбудинків.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " Найрезонансніші події дня в Донбасі: 10 вересня". Інші Новини Донбасу дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Степан Сич

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь