Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Фундамент віри: таємниця святої Трійці

25 жовтня 2014, 07:00

Анастасія Білоусова

Як хлопчик вчив блаженного Августина і в чому секрет ікони Андрія Рубльова

Легендарна ікона наповнена символами.

Легендарна ікона наповнена символами.

НамагаючисьосягнутитаємницюСвятоїТрійці,блаженнийАвгустинбагато днівпостивімоливсядляочищеннярозуму,івсепросив уБоганапоумлення.Віндовго і боліснорозмірковувавпро цю велику таємницю,алерозгадатиїї ніякне міг.Одного разувін вийшовнаберегморяі побачивхлопчика, якиймаленькимпосудиноютойчерпавводузморяівиливавїївямку,зробленунаберезі."Щотиробиш?" -ЗапитавблаженнийАвгустин."Хочувсе моревміститивцюямку",-відповівхлопчик."Алеце неможливо", – вигукнувАвгустин.І хлопчиквідкривсяйому:"Я- ангелГосподній.Прийшовпоказатитобімарністьтвоїхстарань.ТаємницяСвятоїТрійціподібна цьомувеликомуморю,арозумнашподібний доцієїямці.Чи можевінвміститиневмістиме?" ТакблаженнийАвгустинзрозумів,щоморе -це безмежнийБожественний розум,аямка-це людськийрозум.Інаш обмеженийрозумне можевміститиБожественний розум.

ТРИОСОБИ.Зрозуміти,хто такийБог,- неймовірноскладно.Зрозуміти те,щоВінщеі ЄдінвтрьохОсобах- взагаліз областіфантастики."Зрозумітице можнатількивіроюі чистимсерцем,-кажеієромонахАгафон,насельникКиєво-Печерськоїлаври.-Віранаближаєнасдо Бога івказуєшляхдо Неба.АпостолПавлоговорить:"Віра – цедарБожий.Тепідстава,наякому будуєтьсявсяжиттялюдини".ГосподьнашІсусХристосвідкривлюдямвелику таємницю,щоБог Єдиний,алеТроїчнийвОсобах.І немаєміж Нимині старшого,ні молодшого.Святий КирилотакпояснювавтаємницюСвятоїТрійці:"Бачитенанебісонце,і віднього народжуєтьсясвітло ітепло?БогОтець- цесонячне коло.ВідНьогонароджуєтьсяСинБожий,яквідсонця- світло.І яквідсонцяразом зісвітлимипроменямийдетепло- такДухСвятий виходитьвід Отця.Мирозрізняємоокремоі сонце,і світло,ітепло,алерозуміємо,щовсеце -єдинесонце.Такі СвятаТрійця:триОсоби,алеєдиною і нероздільноюБог".

БогОтець-вічний,Вінаксіомавидимогоіневидимогосвіту."Вінні відкогоне народжуєтьсяі невиходить,-пояснює отецьАгафон.-Яє Сущий,АльфаіОмега(початок ікінець) всього.СинБожийнароджуєтьсявідБогаОтця,іДухСвятий виходитьвідБогаОтця.СамеХристосчерез розкриттятаємниціСвятоїТрійцінавчивнас нетількиістиннопоклонятисяБогу,а йлюбити.Отець, Сині СвятийДухстоятимуть вічноодин з однимв безперервнійлюбові.Наблизитися до розумінняСвятоїТрійцідопомагаютьмолитви

"ОтчеНаш"і "Символвіри",зяких повиненпочинатисякоженденьправославногохристиянина".

БОГОЯВЛЕННЯ.Інодіздається,що булоб простіше-покажисьБоглюдям,і всі питанняпро Його існуваннявідпадуть."Людина неможепобачити Менеі залишитисявживих",-строгосказановСтаромуЗавіті."Проблемавнашійзанепалоїприроді,-пояснює отецьАгафон.-Коли нашіпрабатькипорушилизаповідьБогаівпустилигріхввидимий світ.НавітьпророкМойсей,під часнаписанняП'ятикнижжя,бачив лишеславуБожу,світло,але несамогоБога.І навітьпобачившисвіт Божий,Мойсей,спустившисьз гори зіскрижалямиЗавіту,ще40днівзмушенийбув носитипокривало-такої силивідньогойшлосяйво.У Писанніє кількаприкладівявищаБога -явлення СвятоїТрійці.У СтаромуЗавітіСвята Трійцяз'явиласяАвраамуу вигляді трьохангелів."Одного разуАвраам,сидячибіля входувсвій намет,побачивтрьохмужів.Бачачитрьох,Авраамзвертається доНимяк до одного:"Владика,-сказавАвраам,-якщоязнайшов благоволінняпередочима Твоїми,не проходьповзрабаТвого".ВХVстоліттіцю зустрічзобразивпреподобнийАндрійРубльоввіконі"Свята Трійця".

БільшявнимчиномСвята Трійцявідкриласьпід часхрещенняГосподаІсусаХриста.Цю подію називаютьБогоявленням- момент,колиБогявивСебе світовівідразувтрьохОсобах.ПершеОсоба-БогОтець,голосЯкогопочуливсі присутні:"Це СинМій Улюблений, що Його Явподобав".Друга особаСвятоїТрійці-крестянГосподьІсусХристос,СинБожий.Третя особа- СвятийДух,якийзійшову виглядіголубанакрестянХриста.У вечірвоскресіння,пройшовшикрізьзачинені двері,Христоссказав своїмучням:"ПриймітьДухсвятий.Їмжевідпустите гріхи,відпустяться,їмжеудержите,втримаються.Щозв'яжетеназемлі, будезв'язане наНебі.Щорозв'яжете наЗемлі,тобудедозволено інаНебі".

СПРАВЖНЯЛЮБОВ.Знатипро Бога- ще не означаєпізнатиБога.Пізнатикогось -значитьвступити зниму близькістосунки.Пізнатиж сутністьБожунеможливо.Святіотці кажуть,що той,хтобачивТрійцю, тойбачивлюбов.Тільки розуміннялюбовіу нас ниніспотворене."Людипідлюбов'юподразумеваюттількипоблажки,думають,що якщоБогє любов,отже,робищо хочеш,- пишедокторбогослов'яОлексійОсипов.- Звідсистаєзрозумілим, чомунайвищою чеснотоювважаютьсправедливість.Вдитинствіякосьвзимкумамасказала,щонаморозіне можнаязичкомторкатися додверноїзалізноїручці.Тількивонавідвернулася,ятут желизнувїї.Бувдикийкрик.Алеятой випадокдобрезапам'ятав,і з тихпіржодного разуне повторювавцього "гріха".Такязрозумів,що такезаповідіБожі,іщо Бог єсаме Любов,навітьколи дужеболяче.Не мамаменепокарала, чи не вонаприліпиламійязикдозалізноїручці,ая незахотіввизнатизаконіві бувпокараний.Таксамо іБог-не карає,аВін дає нагороду.Нашіскорботи- не місцеБога.БогзалишаєтьсяЛюбов'юі томупопереджаєнасзаздалегідь,благає:"Неробіть так,бозацим підутьваші страждання,вашіскорботи"."Богвелить сонцюСвоєму надзлимий над добримиіпосилаєдощнаправедних інеправедних",- йдетьсявПисанні.Трійцярозкриваєнампервообразтієї любові,яка є ідеальноюнормоюлюдського життяі стосунків.Велика таємницяСвятоїТрійціівідкриталюдствудлятого,щобмиусвідомили:тількибогоподібналюбов можезробитикожної людиничадомБожим,Йогодитиною".

Дев'ятьголовнихсимволів"Трійці" АндріяРубльова

_01_28

Историю явления Аврааму трех ангелов очень любили изображать художники Средневековья, причем обязательно с фигурами Авраама, Сарры, слуги, режущего теленка, и накрытым столом. Когда же в XV веке монахи Троице-Сергиевого монастыря попросили Андрея Рублева написать образ для своего собора, он создал нечто новое, ставшее хрестоматийным пониманием тайны Святой Троицы. Исследователи обнаружили в этой иконе более 300 символов и значений! Мы остановимся на девяти главных.

ЧАША. Символ страданий Христа, на которые он пойдет ради искупления грехов человечества. В чаше — голова тельца — символ жертвенности Бога Сына.

БОГ ОТЕЦ, сидящий слева, как бы задает вопрос: "Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас [на искупительную жертву]?" И благословляет Сына.

Реклама

БОГ СЫН — в центре композиции. Его смиренно опущенная голова и правая рука, благословляющая чашу, свидетельствуют о готовности исполнить порученную миссию.

ДУХ СВЯТОЙ справа от чаши и гора над ним символизируют восхождение человека к Богу с помощью Духа Святого. Одновременно гора  — прообраз Голгофы, на которую суждено было взойти Иисусу.

ДОМ над Богом Отцом символизирует христианскую церковь, подчеркивает Бога как домоустроителя, архитектора Вселенной.

ПОСОХ — символ послания. Изображается у тех, кто приносит весть. То, что он есть у всех, — означает равнозначность Троицы.

ДЕРЕВО над Христом — древо жизни, которое Бог посадил в Эдеме, а также символ будущего распятия Христа.

СТОЛ, за которым сидят ангелы, своей формой символизирует причастную чашу, в которой находится Христос. "Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов".

ПОДСТАВКИ под ногами символизируют то, что Новый завет придет на Ветхий завет и станет основой.

ІсторіюявищаАвраамутрьохангелівдужелюбилизображатихудожникиСередньовіччя,причомуобов'язково зфігурамиАвраама, Сарри,слуги,ріжучоготеляти,інакритимстолом.КолижвXVстоліттіченціТроїце-СергієвогомонастиряпопросилиАндріяРубльованаписатиобраздлясвогособору,вінстворив щосьнове,що сталохрестоматійнимрозуміннямтаємниціСвятоїТрійці.Дослідникивиявиливційіконібільше 300символіві значень!Мизупинимосянадев'ятиголовних.

ЧАША.СимволстражданьХриста,наякі вінпіде зарадиспокутигріхівлюдства.У чаші-головатільця-символжертовностіБогаСина.

БОГОТЕЦЬ,що сидить зліва,як бизадаєпитання:"КогоЯ пошлю,ІхтопідедляНас[навикупну жертву]?" ІблагословляєСина.

БОГСИН-вцентрікомпозиції.Йогосмиренноопущенаголова і праварука,благословляючачашу,свідчатьпро готовністьвиконатидорученумісію.

ДУХСВЯТИЙправоруч відчашіігоранаднимсимволізуютьсходженнялюдинидо Богаза допомогоюДухаСвятого.Одночасногора-прообразГолгофи,наякусудилосязійтиІсусу.

ДІМнадБогомОтцемсимволізуєхристиянську церкву,підкреслюєБогаякдомоустроітеля,архітектораВсесвіту.

ПОСОХ-символпослання.Зображуєтьсяу тих,хтоприноситьзвістку.Те,щовінє у всіх,-означаєрівнозначністьТрійці.

ДЕРЕВОнадХристом-древожиття,якеБогпосадиввЕдемі,атакожсимволмайбутньогорозп'яттяХриста.

СТІЛ,заяким сидятьангели, своєю формоюсимволізуєпричетнучашу,вякій знаходитьсяХристос."Прийміть,споживайте, цетіло Моє,що за вас ламаєтьсяна відпущеннягріхів".

Підставка підногамисимволізує те,що НовийзавітприйденаСтарий заповіті станеосновою.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...
загрузка...