Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Українці не почуваються захищеними: що не так з безпекою в країні

17 грудня 2018, 07:38

Анастасія Іщенко

Тільки 20% українців почуваються захищеними від замаху на життя

Фото: архів

Фото: архів

Реклама

Реформа децентралізації почалася в Україні ще в 2014 р. Станом на грудень 2018 року в країні вже було створено 874 об'єднані територіальні громади (ОТГ), в деяких з них, правда, перші вибори заплановані тільки на кінець цього року. А на офіційному сайті реформи сказано, що всього планується створити 1285 ОТГ.

Нагадаємо, що децентралізація – це передача повноважень і бюджету від державних органів влади органам місцевого самоврядування. В рамках цієї реформи і створюються об'єднані територіальні громади, у яких з'являється право самостійно вирішувати місцеві питання освіти, охорони здоров'я, благоустрою і т.д.

Все це робиться для того, щоб розосередити владу і сконцентрувати її на місцях. Але проблеми загальнонаціонального рівня, як і раніше вирішуються вищими інстанціями, а не ОТГ. У зв'язку з цією реформою ліквідують райдержадміністрації, а облдержадміністраціям урізують повноваження.

І, незважаючи на те, що децентралізація – це, в принципі, хороша ініціатива держави, яка допомагає і зберегти гроші на місцях, і більш ефективно вирішувати проблеми, є безліч нюансів і проблем, які стали посилюватися після створення ОТГ.

Нещодавно, центр Разумкова проводив дослідження щодо аспектів безпеки децентралізації влади в Україні, яке обговорювалося на круглому столі. Експерти прийшли до висновку, що є багато ситуацій, коли ОТГ не можуть гарантувати безпеку своїм жителям, тому в таких випадках потрібно втручання вищих інстанцій. Так, наприклад, в західних областях України досі не вщухають скандали з приводу видобутку бурштину, який не те, що місцева влада не може вирішити, але і вищі ешелони уряду.

Сайт "Сегодня" розповідає, що не так з безпекою в ОТГ, які є ризиковані моменти і що про це думають самі українці
.

Про що говорять результати дослідження

Урезультатахдослідженняговориться,щовкраїнідосінемаєадекватноорганізованогодіалогуміжвладоюігромадськістю.

"Станомназараз,держава невзмозіорганізуватирівноправнийдіалогзгромадськістютазапропонуватимеханізмпошукуконсенсусуз питаньприйнятної моделібезпекинанаціональномутамісцевомурівнях.ХідполітичнихпроцесіввУкраїніне надаєпозитивнихочікуваньвдоступній для оглядуперспективінаконструктивневирішення цієїпроблеми",-сказановдослідженніцентруРазумкова.

Такожбуло проведено соціологічне опитуваннясереджителівОТГ,населенихпунктів,якіщене об'єдналися,тих,хтоякраззнаходитьсявпроцесіоб'єднанняітих,хто невирішивподальшудолюсвогонаселеногопунктуіт.д.Згідно з результатамисоцопитування,формамисамоврядування,вякихгромадянинайбільшою міроюготовібрати участь,є:

 • вибориворганимісцевогосамоврядування(вролівиборця) – 42-55%;
 • роботиз благоустрою – 25-28%;
 • громадськіслухання-11-20%(найвищийвідсотокустолицітаобласнихцентрах,децяформаєнайбільшпоширеною).

"Не дивлячись на те, що переважна більшість опитаних (51%) вважають, що розвиток і безпека неможливі один без одного, звертає на себе увагу відносно невелика частка громадян, які готові брати участь в добровільних формуваннях (групах, загонах, дружинах) щодо забезпечення безпеки громад – 4-11% в залежності від місця проживання Причому серед членів ОТГ також низьким виявився відсоток готових брати участь в місцевій волонтерській гуманітарній допомозі (8% в порівнянні з 12-15% серед жителів інших населених пунктів)", – відзначається в дослідженні.

Входіопитуванняз'ясувалося,щорівеньвідчуттязахищеностігромадянвідрізнихзагроз,доситьнизький:

 • замахнажиття-захищенимивважаютьсебе20%громадян(28%членів ОТГ)
 • пограбування,крадіжки – 12% (19%);
 • хуліганські дії – 13% (20%);
 • терористичні акти – 15% (19%);
 • пожежі – 15% (21%);
 • великі стихійні лиха – 11% (16%);
 • техногенні катастрофи – 10% (14%);
 • епідемічнізахворювання – 12% (15%);
 • військова агресія – 15% (20%);
 • міни,боєприпаси,що нерозірвалися – 19% (27%).

Такожнизькимвиявивсяірівеньсподіваньгромадяннадопомогуз бокудобровільнихгромадськихформувань.Так,тільки7-14%опитанихрозраховуютьнадопомогузїхнього боку.

"Цірезультатидаютьпідставистверджуватипро нестачукультурибезпеки,недостатнюготовністьзначної частиниукраїнськогосуспільствадоповномасштабнихперетвореньвсферібезпекигромад,такіпро наявністьвеликогозапитунацізміничерез незадоволенняпоточнимстаном справ",-пояснивМиколаСунгуровський,директорвійськовихпрограмцентруРазумкова.

Такожукраїнцівважають,щозабезпеченнямбезпекимаєзайматисядержава.44%опитанихвважає,щовсферізахистунаселеннявіднадзвичайнихситуаційповноваженняповиннібутивідданідержаві,а43%-державіспільнозОТГ.

Щостосуєтьсязабезпеченняправопорядку,тотут49%вважає,щоциммаєзайматисявиключнодержава,а38%віддалиперевагуспільним зусиллямдержавиіОТГ.Упитаннібезпекинадорогахіпротидіїзлочинності54%і52%опитанихвідповідно,вважають,щоциммаєзайматисядержава.

"З приводурозподілуповноваженьусферізабезпеченнябезпекигромад,опитанівіддалиперевагудержавііспільним зусиллямздержавизОТГ",-говоритьСунгуровський.

Проблеми реформування і більше фінансових можливостей

Експертивідзначають,щонавідчуттябезпекиукраїнціввпливаєіїхдовірудо силових структур.Так,АндрійЗагорулько,заступникначальникауправліннястратегічногоаналізуіпрогнозуванняМВС,розповів,щореформуполіціїхотілипровестидужешвидко,через щоз'явилосябагаторозчарувань.

"Булозакладенобагатостарихпідходів.І перше,зчиммиборемося,цезнебажаннямзмінюватисявсерединісистеми.Люди,якіпрацюваливміліції,азаразперейшливновийформат,вонидоситьінертноперебудовуються.Частойдепротидіяінебажаннязмінюватися.Алепроходитьрік-два,івонисамівизнають,щобулинеправі,ановіпідходипрацюють.

Проблемабулавтому,щомихотілизанадтошвидкихзмінізанадтомалонавчалиновихполіцейських,цепризвелодо багатьох розчарувань",-говоритьЗагорулько
.

Вінтакожзазначає,щополіціїможутьдопомагатиідобровільнігромадськіформування.Правда,доситьпоширенимисталиситуації,колитакіформуваннястворюють,їхучасникиотримують"корочки"ідаліцьогосправа нейде.Але,вМВСпояснюють,щоактивнимформуванням,якіможутьдопомагатиігарантуватибезпекунаселенняунихзавждираді.

До тогож,заразвводитьсяновийпідхід,вУкраїніможутьз'явитисятакзванішерифи.ЧерезстворенняОТГбагатодільничнихпросторозриваютьсяміждекількоманаселенимипунктамивідразу,томуактивнігромадизапропонуваливвестипосадидільничних,якібудутьзайматисябезпосередньооднієюгромадою.Передбачається,щовкожнійтериторіальнийгромадібудежитиіпрацюватиполіцейський,якийбудезайматисявиключнобезпекоюізахистомцієїгромади.

"ГлаваНаціональноїполіціїпішовнатакийбезпрецедентнийкрокібуловведено600новихпосаддільничнихінспекторівполіціївтихОТГ,яківиявилибажанняотриматидільничного,якийбудепрацюватитількивїхгромаді.ОТГзаразсамівиберутькандидатів,коговонихочутьбачитицимшерифом,вінпіденанавчання,імигарантуємо,щовінбудеобслуговуватисамецюгромаду",-пояснивЗагорулько.

Крімреформуваннясиловихструктур,важливимзалишаєтьсяпитанняфінансування.Важливийаспект,про якийвартопам'ятатиОТГ-унихзначнозрослибюджети,яківониможутьвитрачатинабезпеку.

"Децентралізаціязабезпечилазначне зростаннядоходівмісцевихбюджетів,незважаючинаскладний час,коли всецевідбувається.Івперше,вминуломуроці,доходимісцевихбюджетівсклалидо50%зведеногобюджетуУкраїни",-зазначивВолодимирПархоменкозАсоціаціїмістУкраїни.

Цього рокутенденціяповторюється,місцевібюджетипродовжуютьзростати. Так, доходи загальногофондумісцевихбюджетівУкраїнивсічні-червні2018 року порівнянозаналогічнимперіодом2017року зрослина23,8%,абона20,741млрд грн.

ЦедаєОТГможливістьвстановлюватиосвітлення,камеридлявідеофіксації,якідопоможутьпіднятирівеньбезпекивконкретновзятійгромаді.

Таким чином, ОТГ дійсно можуть підвищувати рівень безпеки, але і держава не може знімати з себе ці повноваження і має стежити за регулюванням всіх сфер. Українці хочуть змін на краще, але, багато також і бояться їх. Частина і зовсім не готова брати участь у будь-яких трансформаціях суспільства. Проте, тих, хто зацікавлений у змінах значно більше. Тільки 22,5% опитаних відповіли, що не хочуть приймати ніяку участь в управлінні містом, селищем або селом. Але, в той же час, 11,5% висловили готовність брати участь у виборах в якості кандидата. Тобто кожен 9 українець не виключає можливість стати кандидатом в депутати місцевої ради.

Напрактиціситуація,звичайнож,відрізнятиметься,алетим неменш,мибачимо,щобагато громадянготовіщосьзмінювати,ане простосидітиічекати,колижиттястанекраще,алеіорганаммісцевогосамоврядуванняпорарозроблятикомплексніпідходи,якіпідвищатьрівеньбезпекивїхОТГ.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...
загрузка...